Rekrutacja 2018/2019

Strona główna UJK » Rekrutacja » Wyszukiwarka

Oferta kształcenia w roku akademickim 2018/2019

Wyświetlanie:

Wydział

Kierunek

Specjalność

Forma studiów


Typ studiów

Znalezionych naborów: 1

Strona: 1

1. Kierunek: Fizyka

Studia drugiego stopnia (3 semestry) stacjonarne.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Specjalności:

 • fizyka medyczna
 • nanotechnologie

Uniwersytet nie zapewnia uruchomienia wszystkich specjalności wskazanych w ofercie. Uruchomienie specjalności na kierunku jest zależne od liczby studentów deklarujących wybór danej specjalności (minimum 20 osób). Termin wyboru specjalności określa dziekan właściwego wydziału.

Terminy:
rejestracja od 2019-01-15 do 2019-02-28,
ogłoszenie wyników 2019-03-01,
składanie dokumentów od 2019-03-01 do 2019-03-07.

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunku fizyka i/lub fizyka techniczna oraz dla absolwentów z obszaru nauk ścisłych i kierunków pokrewnych, którzy osiągnęli efekty kształcenia wymagane dla studiów pierwszego stopnia kierunku fizyka jeżeli różnice programowe nie przekraczają 30 punktów ECTS.

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent studiów I stopnia
  1. Złożenie dokumentów
  2. Konkurs dyplomów

   W przypadku przekroczenia limitu - konkurs dyplomów.

   Przedmioty:

   ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
  3. Ranking ocen

   W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

   Przedmioty:

   średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • Kserokopię dowodu osobistego;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • Teczka wiązana A4 - biała
 • Upoważnienie do odbioru decyzji o przyjęcia na studia (dokument opcjonalny)

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na kierunku Fizyka na studiach drugiego stopnia jest wykształcenie absolwenta posiadającego przede wszystkim:

- poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień fizyki,

- znajomość podstawowego kanonu wiedzy z przedmiotów kierunkowych obejmujących zagadnienia fizyki doświadczalnej (wraz z umiejętnościami w zakresie pracy laboratoryjnej), fizyki teoretycznej, fizyki współczesnej oraz dziedzin pokrewnych,

- znajomość i umiejętność wykorzystywania aparatu matematycznego w zakresie niezbędnym do opisu i rozumienia podstawowych modeli matematycznych stosowanych w fizyce oraz podstaw metod numerycznych,

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,

- umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz informatycznych w zakresie fizycznych i pokrewnych,

- umiejętność posługiwania się językiem angielskim specjalistycznym w zakresie fizyki.

Studia II stopnia zapewniają absolwentowi wszechstronne i ogólne wykształcenie, aby mógł pracować zarówno w badaniach podstawowych, jak i aplikacyjnych. Studia kształcą absolwentów z technicznymi i analitycznymi umiejętnościami w zakresie stosowania nowych technologii w aspekcie praktycznego zastosowania powyższych, tak w pracach badawczych jak i realizacji zadań projektowych w pracach aplikacyjnych. W zakresie specjalności fizyka medyczna studia kształcą absolwentów posiadających wiedzę z zakresu analityki medycznej, anatomii człowieka, znajomości technologii służących diagnozowaniu chorób, oraz metod zwalczania niektórych jednostek chorobowych.

Absolwent będzie mógł pracować jako analityk w laboratoriach fizyko-chemicznych, oraz na innych stanowiskach wymagających biegłego posługiwania się technikami laboratoryjnymi wykorzystującymi nowe technologie. Absolwenci specjalności fizyka medyczna są przygotowani do pracy w szpitalach, w różnych działach medycyny w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK.

Aktualności

 • 2018-10-23

  Rekrutacja na logopedię do końca października

  Można jeszcze zapisać się na VI edycję studiów podyplomowych z logopedii ogólnej. Na kandydatów czekamy do 31 października. Czytaj więcej

 • 2018-06-09

  To był rok fascynującej nauki

  120 słuchaczy i 120 godzin ćwiczeń – w sobotę zakończyła się kolejna edycja Uniwersytetu Dziecięcego. Było uroczyste wręczenie dyplomów, występy artystyczne i prezentacje, podczas których mali studenci zabrali słuchaczy w podróż po kosmosie, do świata dinozaurów, literatury i muzyki. Czytaj więcej

 • 2018-06-01

  Zanim zabrzmi Gaudeamus

  To czas, kiedy podejmujecie jedną z najważniejszych decyzji w życiu. 1 czerwca ruszyła rekrutacja na Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Czytaj więcej

 • 2018-05-15

  Dwa kilometry przez Kampus

  Najpierw dwugodzinny maraton fitness, a potem bieg na dystansie dwóch kilometrów. Studenci pokazali, że potrafią się bawić i mają niezłą kondycję. Tomasz Biskupski i Anna Wójcik to triumfatorzy V Biegu przez Kampus. Czytaj więcej

 • 2018-05-15

  Rozpoczęła się rekrutacja na logopedię

  Rozpoczęły się zapisy na VI edycję naszych hitowych studiów podyplomowych – logopedii ogólnej. Jako jedyni w województwie oferujemy prestiżowe studia na poziomie uniwersyteckim - nasi wykładowcy to uznani terapeuci z ośrodków zdrowia, poradni pedagogicznych, szpitali, uniwersytetu. Czytaj więcej

 • 2018-05-07

  Inżynieria danych – nowy kierunek na UJK

  W nowym roku akademickim Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie kształcił specjalistów w najbardziej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie technologii informatycznych, mianowicie analizie dużych zbiorów danych i związanej z tym sztucznej inteligencji. Czytaj więcej

 • 2018-04-25

  Dobry wybór - geografia

  Geografia to nauka pozwalająca rozwiązywać ważne problemy współczesnego świata. Mogli się o tym przekonać uczestnicy obchodów Dnia Geografa, które w środę odbyły się na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Czytaj więcej

 • 2018-04-19

  Naukowe spotkanie na Wietrzni

  Dla wielu to okazja do debiutu na konferencji naukowej. W Centrum Geoedukacji na kieleckiej Wietrzni odbyła się konferencja „Człowiek i jego środowisko". Czytaj więcej

Więcej aktualności

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00
tel. 41 349-78-78

Informacje dla kandydatów: http://www.ujk.edu.pl/pjm.html
Strona www: http://www.ujk.edu.pl/ucwir


Warning: fopen(/var/log/stat.data): failed to open stream: No such file or directory in /html/includes/html_elements.php on line 473

Biuro Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
(Informacja o rekrutacji)

tel. 41 349 72 27, 41 349 72 24
fax. 41 349 72 28