Rekrutacja 2019/2020

Strona główna UJK » Rekrutacja » Wyszukiwarka

Oferta kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Wyświetlanie:

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Znalezionych naborów: 1

Strona: 1

1. Kierunek: Data engineering

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2019-06-01 do 2019-09-17,
ogłoszenie wyników 2019-09-19,
składanie dokumentów od 2019-09-20 do 2019-09-24.

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Wysokość czesnego: 21000 PLN (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Opis

Od kandydatów wymaga się udokumentowanej znajomości języka angielskiego (School-leaving certificates, ranking results from the external part of the final matriculation examination subjects: English language).

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego(egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   1. język polski
   2. matematyka
   3. język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język rosyjski lub
   język włoski

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Sylwetka absolwenta

The prime goal is the education of specialists which will have practical skill in processing of the data with computer tools involving the newest information technologies (Big Data, Data Mining, artificial intelligence, machine learning).

The graduates of Data Engineering will possess:

- knowledge and abilities in data engineering, based on newest technologies and software tools,

- ability of a practical use of basic software platforms and computer codes devoted to data analysis, deep learning, artificial intelligence,

- ability of basic programming in Python and the use of basic libraries of dedicated software,

- knowledge in the general problematic of the studied fields,

- ability of practical applications of the acquired knowledge and skills in professional career,

- ability of solving professional problems, ability of team work,

- ability of using the professional literature and computer data bases,

- knowledge of English at B2 level, acquaintance with the special vocabulary in data engineering.

Data Engineering graduates will have opportunities to find employment in institutions and companies specializing in data acquisition and processing or data protection (such as statistics/accounting offices, various businesses, universities, research laboratories, software development companies), at positions requiring fluent practical skills in data analysis.

The received degree entitles to apply for admission to second-degree studies in the given or related field of science and any higher-education institution, as well as to enlist into postgraduate courses. The basic offer for continuation at UJK for Data Engineering graduates are the second-degree studies in mathematics (Data Analysis) and physics (Medical Physics, Nanotechnologies).

Aktualności

Więcej aktualności

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00
tel. 41 349-78-78

Informacje dla kandydatów: http://www.ujk.edu.pl/pjm.html
Strona www: http://www.ujk.edu.pl/ucwir

Biuro Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
(Informacja o rekrutacji)

tel. 41 349 72 27, 41 349 72 24
fax. 41 349 72 28